Denní checklist, krizové momenty při obchodování AOS, část 1

Na co dát pozor, krizové momenty, co a jak denně kontrolovat v TradeStation

Část 1: Běžné obchodní dny

Svou platformu máte nastavenou a vyzkoušenou, jste připraven(a) na živé obchodování svých AOS a ta otázka se zdá být primitivní. Co bych měl(a) kontrolovat, jak často, co dělat denně, co je třeba nezapomenout každý měsíc… Ale ďábel se skrývá v detailu a každá chybka nebo třeba zapomenuté přerolování kontraktu může stát pěkné peníze. Ihned, cash, bez varování.

Moji klienti, kteří obchodují PetronelSystems na svých účtech u TradeStation se mě často ptají na stejnou věc. Co přesně by měli dělat každý den, co měsíčně, jakmile už systém jednou spustí. Automatický v tomto případě neznamená zapnout v lednu a zkontrolovat zisk v prosinci.

PetronelSystems fungují v obou verzích TradeStation,  9.1 i 9.5 

Při samotnému obchodování AOS dávám přednost TradeStation 9.1. Ze zkušenosti vím, že tato starší platforma je stabilnější a pro vlastní exekuci systémů je vhodnější než novější verze TS 9.5.  Denně obchoduji více instancí TradeStation na různých VPS. Celkem obchoduji stovky automatických systémů PetronelSystems každý den, na klientských a svých účtech. Občas se stane, že stejný systém (identický kód) např. neotevře pozici v TS 9.5, zatímco v TS 9.1 jsou tytéž pozice otevřeny v pořádku. Stává se to velmi zřídka u TS 9.5, ale u TS 9.1 téměř nikdy.

Můj denní checklist: 

Běžné obchodní dny:

 • zkontroluji platformu zhruba 1 hodinu před otevřením trhů
  • zda je TradeStation připojená
  • data v pořádku, v zeleném rámečku
  • je zapnutá automatická exekuce systému
  • TradeStation TradeManager má všechny pole šedá. Upozornění, warnings svítí růžově. Pole „Position Match“ field musí souhlasit = „True“

 • po otevření trhů čas od času zkontroluji platformu stejně jako před otevřením trhů, monitoruji případně otevřené pozice
 • je třeba znát čas, kdy která strategie obchoduje, Time Template, s důrazem na konec obchodování, End Time. Nejdůležitější je znát, kdy nejpozději má strategie zavřít otevřenou pozici
 • Koncový čas, End Time strategie sleduji svědomitě. Pokud jsou otevřené pozice, vždy se ujistím, že všechny pozice jsou správně automaticky uzavřeny.

Možné problémy a jejich řešení:

PLATFORMA SE MŮŽE ODPOJIT během obchodní seance. Může se to stát z různých důvodů, výpadek elektřiny, přerušení internetu, chyba výpočetní techniky, kolize softwaru…

Všechny tyto případy většinou skončí odpojením platformy TradeStation. Někdy se sama zapne zpět, ale někdy je třeba znovu zadat přihlašovací údaje a manuálně připojit. Existuje možnost nastavit varování e-mailem přímo z TS při jejím odpojení. Osobně dávám přednost přímému dohledu zvlášť proto, že denně obchoduji tolik systémů PetronelSystems .

Pro exekuci AOS používám profesionální VPS v Chicagu a přesto se čas od času, 2-4 ročně stane, že musím platformu TS znovu připojit ručně.

Pokud máte otevřenou pozici před nechtěným odpojením TS:

POZOR ! TradeStation často neumí adoptovat (spárovat) otevřenou pozici po znovuzapojení platformy.

V tom případě pole“Positions Match“ v Trade Manageru svítí růžově s nápisem „False“

Řešení:

V tomto případě se vaše pozice nezavře automaticky, je třeba zavřít ji ručně. Najdu pozici v záložce „Positions“ a zavřu ji ručně volbou pravého tlačítka myši.

Pokud se vám nedaří zapnout platformu, máte otevřené pozice a denní seance se blíží ke konci, musíte najít své pozice prostřednictvím webové aplikace TradeStation – Web Tradingzavřít pozice ručně na konci obchodní seance. Pro tyto případy mám vždy v záloze internetové spojení přes mobilní telefon.

Důsledně doporučuji VYZKOUŠET řešení krizových situací předtím, než začnete obchodovat se skutečnými penězi. Ujistěte se, že víte co dělat a jak řešit případný problém dřív než nastane.

Pokud strategie neotevře pozici (kvůli odpojení nebo jinému technickému problému):

Toto je méně nebezpečná situace. V nejhorším případě přijdete o ziskový obchod.

Někdy se stane, že z nejrůznějších příčin, jak jsem psal výše, strategie neootevře pozici.

V tomto případě zadávám ručně Limit příkaz pro příslušný kontrakt(y). Použiju vstupní cenu strategie z Trade Manageru a přidám nejčastěji 1 tick skluzu. Chci koupit pozici ručně tam, kde by byla koupená strategií.

NIKDY se nesnažím „honit“ pozici koupením výše než je 1 nebo 2 ticky od původní ceny strategie. Buď se trh vrátí a mou pozici vyplní, nebo přijdu o ziskový obchod.

Pokud jsem vyplněn a vstoupím ručně do trhu, musím dát pozor při výstupu z pozice. Buď zcela vypnu automatické exekuce a dál řídím pozici ručně podle signálů strategie, nebo počkám, zda strategie pozici sama zavře. Pokud se tak nestane, zavřu pozici ručně o několik sekund později.

SHRNUTÍ:

Uvedl jsem nejběžnější sitace, se kterými se pravděpodobně dříve nebo později sami setkáte při samoobslužném obchodování AOS.

Pokud si nejste na 100% jisti, že jste schopni zvládnout alespoň tyto popsané situace, doporučuji zvolit některé plně automatické řešení pro vaše AOS.  Striker and introducing brokers funguje zcela spolehlivě, podobné situace řeší jejich profesionální tým namísto vás. Více jsem se porovnání obou přístupů věnoval zde: Plně automatizovaný broker nebo s vlastním nastavením?.

Doufám, že můj praktický průvodce vám pomůže vyhnout se drahým chybám. V dalším článku popíšu co a jak dělám při market holidays a zkrácených obchodních seancích a také na co je třeba myslet každý měsíc.

Napište prosím, jak se vám článek líbí.

Oldřich Karas

Napsat komentář